Γενικές Πληροφορίες για το Άρτεμις

Το σύστημα "Άρτεμις" είναι ένα διαπανεπιστημιακό δίκτυο ψηφιακής βιβλιοθήκης για την ηλεκτρονική τεκμηρίωση της σύγχρονης ελληνικής γκρίζας (δηλαδή της μη δημοσιευμένης) βιβλιογραφίας. Δηλαδή στο σύστημα αποθηκεύονται διπλωματικές, διδακτορικά, μεταπτυχιακές καθώς και άλλου είδος εργασίες. Αυτές οι εργασίες μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση artemis.cslab.ntua.gr

Υποχρέωση του Φοιτητή

Ο φοιτητής, βάσει αποφάσεως της σχολής έχει τρεις υποχρεώσεις:

  • Πρώτον πρέπει να συντάξει την εργασία του βάση του Οδηγού Συγγραφής.
  • Η διπλωματική εργασία γράφεται στην ελληνική γλώσσα. Η τριμελής εξεταστική επιτροπή κρίνει την αυτοτέλεια, πληρότητα και επάρκεια του κειμένου και εγκρίνει και την ανάρτησή του στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ. Μπορεί να παραδοθεί παράλληλα και αγγλικό κείμενο που να περιγράφει την διπλωματική εργασία, το οποίο περνάει επίσης από την έγκριση της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και μπορεί να αναρτηθεί και αυτό στο ΑΡΤΕΜΙΣ.
  • Τρίτη υποχρέωσή του είναι να συμπληρώσει την κατάλληλη φόρμα και να στείλει την εργασία του με τη μορφή pdf.

Μετά την υποβολή της αίτησης από το φοιτητή και την επεξεργασία της από τη βιβλιοθήκη (συνήθως εντός 1-2 εργάσιμων), ο φοιτητής θα λάβει από την βιβλιοθήκη ένα email το οποίο θα τον ενημερώνει για την ορθότητα του εγγράφου του ή για τις διορθώσεις που πρέπει να κάνει στην αίτηση του.

Εάν η φόρμα έχει συμπληρωθεί πλήρως και επιτυχώς και το έγγραφό του ακολουθεί τον οδηγό συγγραφής, ο φοιτητής μπορεί να προσέλθει στο χώρο της βιβλιοθήκης για να παραλάβει το πιστοποιητικό επιτυχούς εισαγωγής της εργασίας του στο ΑΡΤΕΜΙΣ και μη οφειλής βιβλίων στη βιβλιοθήκη ΣΗΜΜΥ. Από τη στιγμή που θα λάβει το email για την επιτυχή υποβολή του εγγράφου του στο σύστημα "Άρτεμις" δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο έγγραφο, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από συνεννόηση με το cslab και τον υπεύθυνο καθηγητή. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού θα πρέπει ο ίδιος ο φοιτητής να προσέλθει στο χώρο της βιβλιοθήκης ΣΗΜΜΥ και να υπογράψει το πιστοποιητικό. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος στο χώρο της βιβλιοθήκης για να παραλάβει και να υπογράψει το πιστοποιητικό του, είναι δυνατό να προσέλθει συγγενικό ή φιλικό του πρόσωπο με επικυρωμένη εξουσιοδότηση.

Παρατηρήσεις - συχνά λάθη

Για τη διευκόλυνσή σας επισημαίνουμε επιγραμματικά κάποια σημεία που χρειάζονται προσοχή:

  • Το αγγλικό κείμενο είναι προαιρετικό και εφόσον υπάρχει, πρέπει να εγκριθεί όπως και το ελληνικό από την τριμελή επιτροπή. Εργασίες μόνο στα αγγλικά θα απορρίπτονται άμεσα.
  • Το εξώφυλλο πρέπει να περιλαμβάνει μόνο την επωνυμία του ιδρύματος, τη σχολή και τον τομέα σπουδών, τον τίτλο της εργασίας, το ονοματεπώνυμο του κάθε συγγραφέα, το πρώτο γράμμα του πατρώνυμου, το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του επιβλέποντος και την ημερομηνία αξιολόγησης της εργασίας.
  • Θα πρέπει να υπάρχει σχετικό κείμενο εντός του αρχείου της εργασίας που να αφορά την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα (copyright)
  • Θα πρέπει το αρχείο της εργασίας να περιλαμβάνει περίληψη και λέξεις-κλειδιά, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, καθώς και τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε στο τέλος.
Υποχρέωση της Βιβλιοθήκης

Υπεύθυνη για τον έλεγχο της εισαγωγής της εργασίας στο σύστημα "Άρτεμις" είναι η Βιβλιοθήκη της Σχολής, η οποία πριν την εισαγωγή του έγγραφου θα ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων καθώς και του αρχείου του και μετά θα εκδίδει το αντίστοιχο πιστοποιητικό στον φοιτητή. Τα πιστοποιητικά συνήθως εκδίδονται περίπου 1-2 εργάσιμες μετά την αίτηση της εισαγωγής.

Αρχεία

Για τη βοήθεια των φοιτητών κατά την συγγραφή της εργασίας καθώς και για την ομοιόμορφη εμφάνιση των εργασιών συντάχθηκε ο "Οδηγός Συγγραφής", ο οποίος εφεξής θα πρέπει να ακολουθείται πιστά. Επίσης έχουν δημιουργηθεί templates για διπλωματικές, διδακτορικές και μεταπτυχιακές διατριβές για αρχεία doc και tex.