Προσωπικό Βιβλιοθήκης

 • Αντώνης Αλικάρης
 • Ανθή Βοζινάκη
 • Χριστίνα Μαλαπάνη
 • Αναστασία Θεοφίλη Μιτόγλου
 • Αγγελική Νταλαπέρα
 • Μανώλης Παντελάκης
 • Άρτεμις Πυλαρινού
 • Αντώνης Σαράφης
 • Σπύρος Τυρολόγος
 • Ασημίνα Φουντά

Διαχειριστής Συστήματος: Αλέξανδρος Δούκας

Διοικητικό Προσωπικό

 • Αλεξάνδρα Τσανάκα
 • Ιωάννα Μυλωνά
 • Άνδρια Αρτεμίδου
Τιμητικές Μνείες

Μάνος Πιτσιδιανάκης: Δημιουργός του συστήματος δανεισμού και διαχείρισης της βιβλιοθήκης.