Ανδρουλιδάκης Γιάννης:

Γεργατσούλη Ευαγγελία:

Μαστροκώστα Μαρία:

Μιχαλόπουλος Αλέξανδρος:

Πευκιανάκης Κωνσταντίνος:

Πιτσιδιανάκης Μάνος:

Πνευματικού Αρσινόη:

Τελάλη Ειρήνη:

Ψαρουδάκη Ελένη:

Ψυρούκης Ηλίας:

Διαχειριστής: Πιτσιδιανάκης Μάνος:

Επιτροπή βιβλιοθήκης

Κοντογιάννης Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π :

Γραμματεία

Αλεξάνδρα Τσανάκα

Ιωάννα Μυλωνά