Προσωπικό Βιβλιοθήκης

Γεργατσούλη Ευαγγελία

Μαστροκώστα Μαρία

Μιχαλόπουλος Αλέξανδρος

Πευκιανάκης Κωνσταντίνος

Πιτσιδιανάκης Μάνος

Τελάλη Ειρήνη

Αντωνοπούλου Μιχαέλα

Σκοβολά Kωνσταντίνα

Σμαρνάκης Άρης

Διαχειριστής: Πιτσιδιανάκης Μάνος

Επιτροπή βιβλιοθήκης

-

Γραμματεία

Αλεξάνδρα Τσανάκα

Ιωάννα Μυλωνά