ανακοινώσεις


Χρονικό περιθώριο επιστροφής βιβλίων

Σας ενημερώνουμε ότι οι επιστροφές βιβλίων που δανείστηκαν κατά την περίοδο της καραντίνας θα γίνονται δεκτές, χωρίς ποινή, έως την 29η Οκτωβρίου 2021. Το σύστημα ποινών* θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από Δευτέρα, 1η Νοεμβρίου 2021. *Μία μέρα καθυστέρησης επιστροφής ενός βιβλίου αντιστοιχεί σε δύο ημέρες αδυναμίας δανεισμού.