ανακοινώσεις


Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης Σ.Η.Μ.Μ.Υ. Θερινής Περιόδου

Το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Σχολής Η.Μ.Μ.Υ. για τη θερινή περίοδο είναι το παρακάτω: Από 26/08/2019: Η Βιβλιοθήκη θα λειτουργεί τις ώρες 09:30-19:30