ανακοινώσεις


Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης Σ.Η.Μ.Μ.Υ. Θερινής Περιόδου

Το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Σχολής Η.Μ.Μ.Υ. για τη θερινή περίοδο είναι το παρακάτω: 19/08/2019-23/08/2019: Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 10:00-15:00