ανακοινώσεις


Λειτουργία της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών

Κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών η Βιβλιοθήκη θα είναι ανοιχτή Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00-13:00 μέχρι και 27/7 και από τις 20/8 μέχρι την έναρξη της εξεταστικής με το ίδιο ωράριο..