ανακοινώσεις


Προσωρινή διακοπή αιτήσεων στο σύστημα Άρτεμις March 12, 2018, 9:25 a.m.

Λόγω προσωρινής δυσλειτουργίας του συστήματος Άρτεμις, όσες αιτήσεις έχουν πραγματοποιηθεί για καταχώρηση εργασιών από την Παρασκευή 9/3/2018 και έπειτα δε θα γίνονται δεκτές. Το σύστημα θα είναι ξανά διαθέσιμο για αιτήσεις έπειτα από σχετική ενημέρωση.