ανακοινώσεις


Λειτουργία βιβλιοθήκης ΗΜΜΥ 10/26 Oct. 24, 2017, 12:53 p.m.

Η βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή στις 2017-10-26 λόγω απόφασης του ΦΣ για κλειστή σχολή.